แปลภาษาอังกฤษเป็นเวียดนาม

บริการ ของเรา

ส่งไฟล์งานที่จะแปลมาได้ที่ pasa24.com@gmail.com หรืออัพโหลดไฟล์ที่ Pasa24.com โดยคลิกที่ อัพโหลดไฟล์ จากนั้นกำหนดเวลาที่ต้องการทราบราคา และเวลาที่ต้องการแปล

Line: 0933974214


สถานฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย
ที่อยู่ : 83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ : 02 251 3552; 02 251 5838; 02 251 7202
โทรสาร : 02 251 7201; 02 251 7203

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  8.30-11.30 และ 13.30-16.30  เว้นวันหยุดสถานฑูต

เว็บไซต์ http://www.vietnamembassy-thailand.org/en/

การเดินทาง http://pantip.com/topic/30184886

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นเวียดนาม

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นเวียดนาม

ในช่วงเวลาที่ประเทศต่างๆ กำลังรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันไป เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทความอย่างมากต่อการพัฒนาของคนประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้ามาของอินเตอร์เน็ต และสื่อ Social Network ต่างๆ ทำให้การสื่อสารกำลังจะไร้ข้อจำกัด การติดต่อทางธุรกิจ การสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านก็ทำได้ง่ายขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเคลื่อนย้ายของแรงงานระหว่างประเทศมากขึ้น มีการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมระหว่างกันมากขึ้น

ประเทศไทยกับประเทศเวียดนามก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีภาษาของตนเอง ก็ยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในการสื่อสาร ทำให้ภาษาอังกฤษมีความจำเป็น

ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแปลคู่ภาษาระหว่างภาษาอังกฤษและเวียดนาม คนเวียดนามเองก็ต้องการแปลภาษาเวียดนามเป็นอังกฤษ ขณะที่บางครั้งก็ต้องการแปลภาษาอังกฤษเป็นเวียดนาม

เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งสองรูปแบบ แปลภาษาเวียดนาม.com จึงมีบริการแปลภาษาอังกฤษเป็นเวียดนามคอยอำนวยความสะดวก ดำเนินการแปลโดยนักแปลทั้งชาวเวียดนาม ชาวไทย และชาวอังกฤษเพื่อให้งานแปลที่ถูกต้องที่สุดตรงกับต้นฉบับ

ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในอัตราราคาที่ต่อรองกันได้

หากสนใจแปลเอกสาร ส่งไฟล์งานที่จะแปลมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทางเราจะประเมินราคางานแปลภาษาอังกฤษเป็นเวียดนามให้เร็วที่สุด เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า

นักแปลของเราพร้อมให้บริการแปลทันทีเมื่อได้รับการยืนยันการแปล

เราให้บริการรับแปลภาษาเวียดนามสำหรับงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 


แปลเอกสารทั่วไป เวียดนาม-ไทย / ไทย-เวียดนาม
แปลเมนูอาหาร

แปลคู่มือเครื่องจักร
แปลเอกสารธุรกิจ

แปลเว็บไซต์ 

แปลเอกสารราชการ
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลสูติบัตร
/มรณะบัตร

แปลทะเบียนสมรส/แปลใบหย่า
แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
แปลใบขอเปลี่ยนชื่อ/ใบขอเปลี่ยนนามสกุล
แปลใบอนุญาตทำงาน
แปลหนังสือเดินทาง/แปลเอกสารในการขอวีซ่า
แปลประกาศนียบัตร/แปลใบรับรองจบการศึกษา/แปลทรานสคริป
ฯลฯ