การสั่งซื้อ

บริการ ของเรา

ส่งไฟล์งานที่จะแปลมาได้ที่ pasa24.com@gmail.com หรืออัพโหลดไฟล์ที่ Pasa24.com โดยคลิกที่ อัพโหลดไฟล์ จากนั้นกำหนดเวลาที่ต้องการทราบราคา และเวลาที่ต้องการแปล

Line: 0933974214


สถานฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย
ที่อยู่ : 83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ : 02 251 3552; 02 251 5838; 02 251 7202
โทรสาร : 02 251 7201; 02 251 7203

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  8.30-11.30 และ 13.30-16.30  เว้นวันหยุดสถานฑูต

เว็บไซต์ http://www.vietnamembassy-thailand.org/en/

การเดินทาง http://pantip.com/topic/30184886

วิธีการสั่งแปลภาษาเวียดนาม

เราให้บริการแปลภาษาเวียดนาม 3 ช่องทางได้แก่

1. ส่งเมลมาที่เราได้เลยโดยตรงที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. แล้วแนบไฟล์่งานที่จะแปล ระบุวันเวลาที่ต้องการงานแปล จากนั้นทางเราจะประเมินราคาและแจ้งวิธีการชำระเงินไปให้

2. สั่งแปลทางไลน์ที่ไอดี 0933974214 โดยถ่ายรูปงานที่จะแปลมาให้เรา 

3. อัพโหลดงานที่จะแปลเข้าระบบของเว็บไซต์ pasa24.com โดยสามารถอัพได้ทั้งไฟล์รูภาพ /MS Word/Excel/PowerPoint/ รวมถึงไฟล์ PDF จากนั้นนักแปลภาษาเวียดนามที่อยู่ในระบบจะเสนอราคา

 

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้ระบบได้ที่เบอร์ 093-397-4214

หจก.ภาษา ทเวนตี้โฟร์

 

เราให้บริการรับแปลภาษาเวียดนามสำหรับงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 


แปลเอกสารทั่วไป เวียดนาม-ไทย / ไทย-เวียดนาม
แปลเมนูอาหาร

แปลคู่มือเครื่องจักร
แปลเอกสารธุรกิจ

แปลเว็บไซต์ 

แปลเอกสารราชการ
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลสูติบัตร
/มรณะบัตร

แปลทะเบียนสมรส/แปลใบหย่า
แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
แปลใบขอเปลี่ยนชื่อ/ใบขอเปลี่ยนนามสกุล
แปลใบอนุญาตทำงาน
แปลหนังสือเดินทาง/แปลเอกสารในการขอวีซ่า
แปลประกาศนียบัตร/แปลใบรับรองจบการศึกษา/แปลทรานสคริป
ฯลฯ