อัตราค่าบริการ

บริการ ของเรา

ส่งไฟล์งานที่จะแปลมาได้ที่ pasa24.com@gmail.com หรืออัพโหลดไฟล์ที่ Pasa24.com โดยคลิกที่ อัพโหลดไฟล์ จากนั้นกำหนดเวลาที่ต้องการทราบราคา และเวลาที่ต้องการแปล

Line: 0933974214


สถานฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย
ที่อยู่ : 83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ : 02 251 3552; 02 251 5838; 02 251 7202
โทรสาร : 02 251 7201; 02 251 7203

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  8.30-11.30 และ 13.30-16.30  เว้นวันหยุดสถานฑูต

เว็บไซต์ http://www.vietnamembassy-thailand.org/en/

การเดินทาง http://pantip.com/topic/30184886

อัตราค่าบริการแปลภาษาเวียดนาม

อัตราค่าบริการแปลเอกสารภาษาเกาหลี จะคิดแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาดำเนินการ และจำนวนหน้าที่จะแปล 

ลูกค้าท่านใดต้องการแปลภาษาเกาหลี ส่งไฟล์งานที่จะแปลมาได้ทีเมล แล้วเราจะประเมินราคาให้ทราบโดยเร็วที่สุด

เราให้บริการลูกค้าแบบญาติ ราคาต่อรองกันได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 

Call center: 093-397-4214 อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เราให้บริการรับแปลภาษาเวียดนามสำหรับงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 


แปลเอกสารทั่วไป เวียดนาม-ไทย / ไทย-เวียดนาม
แปลเมนูอาหาร

แปลคู่มือเครื่องจักร
แปลเอกสารธุรกิจ

แปลเว็บไซต์ 

แปลเอกสารราชการ
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลสูติบัตร
/มรณะบัตร

แปลทะเบียนสมรส/แปลใบหย่า
แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
แปลใบขอเปลี่ยนชื่อ/ใบขอเปลี่ยนนามสกุล
แปลใบอนุญาตทำงาน
แปลหนังสือเดินทาง/แปลเอกสารในการขอวีซ่า
แปลประกาศนียบัตร/แปลใบรับรองจบการศึกษา/แปลทรานสคริป
ฯลฯ