แปลภาษาไทยเป็นเวียดนาม

บริการ ของเรา

ส่งไฟล์งานที่จะแปลมาได้ที่ pasa24.com@gmail.com หรืออัพโหลดไฟล์ที่ Pasa24.com โดยคลิกที่ อัพโหลดไฟล์ จากนั้นกำหนดเวลาที่ต้องการทราบราคา และเวลาที่ต้องการแปล

Line: 0933974214


สถานฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย
ที่อยู่ : 83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ : 02 251 3552; 02 251 5838; 02 251 7202
โทรสาร : 02 251 7201; 02 251 7203

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  8.30-11.30 และ 13.30-16.30  เว้นวันหยุดสถานฑูต

เว็บไซต์ http://www.vietnamembassy-thailand.org/en/

การเดินทาง http://pantip.com/topic/30184886

แปลภาษาไทยเป็นเวียดนาม

รับแปลภาษาไทยเป็นเวียดนาม  โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามและทีมงานนักแปลมืออาชีพชาวชาวเวียดนาม รับประกันคุณภาพ ราคากันเอง

คนไทยจำนวนมากที่ติดต่อสื่อสารกับชาวเวียดนาม ประเทศไทยกับเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์กันมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางด้านการค้า ด้านธุรกิจ การทูต

ในปัจจุบันโลกเรายิ่งเปิดกว้างมากขึ้น การติดตื่อสื่อสารกันระหว่างประเทศเพื่อบ้านสามารถทำได้ง่ายมีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและแบบใช้ฟรีผ่านทางสื่อ Social Media ต่างๆ เมื่อการติดต่อสื่อสารทำได้ง่ายขึ้น ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น

นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว แน่นอนว่าทั้งประเทศไทยและเวียดนามต่างก็มีภาษาของตนเอง สำหรับคนเวียดนามที่มาทำธุรกิจหรือมาทำงานในประเทศไทยก็พยายามสื่อสารด้วยภาษาไทยเพื่อให้คนไทยเข้าใจง่าย ขณะเดียวกันคนไทยที่อยู่ในเวียดนามก็พยายามใช้ภาษาเวียดนามในการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงคนเวียดนามให้มากที่สุด

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว เราจึงมีบริการแปลภาษาภาษาไทยเป็นเวียดนาม ในอัตราคาที่ย่อมเยา สมเหตุผล โดยการคิดราคาจะพิจารณาจากความยาวของเอกสารและเวลาที่ใช้ในการแปลเป็นหลัก จึงเป็นการคิดราคางานตามจริง

เราพร้อมให้บริการทั้งคนไทยที่เก่งภาษาเวียดนามและคนเวียดนามทีเก่งภาษาไทย นักแปลทุกคนล้วนแต่มีประสบการณ์ใช้ชีวิตในประเทศเวียดนาม บางท่านก็สำเร็จการศึกษาจากประเทศเวียดนามด้วย เป็นคู่ภาษาที่ให้บริการได้เร็วอีกภาษาหนึ่ง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า งานแปลจะเสร็จทันเวลาที่ต้องการ ด้วยความถูกต้องสูง

เราให้บริการแปลภาษาไทยเป็นเวียดนาม ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใด ทางเราสามารถให้บริการทางออนไลน์ ได้ตลอดเวลา 

หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการแปลภาษาไทยเป็นเวียดนาม สามรถติดต่อสอบถามได้เลยทั้งจากอีเมลและเบอร์ติดที่ให้ไว้

เราให้บริการรับแปลภาษาเวียดนามสำหรับงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 


แปลเอกสารทั่วไป เวียดนาม-ไทย / ไทย-เวียดนาม
แปลเมนูอาหาร

แปลคู่มือเครื่องจักร
แปลเอกสารธุรกิจ

แปลเว็บไซต์ 

แปลเอกสารราชการ
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลสูติบัตร
/มรณะบัตร

แปลทะเบียนสมรส/แปลใบหย่า
แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
แปลใบขอเปลี่ยนชื่อ/ใบขอเปลี่ยนนามสกุล
แปลใบอนุญาตทำงาน
แปลหนังสือเดินทาง/แปลเอกสารในการขอวีซ่า
แปลประกาศนียบัตร/แปลใบรับรองจบการศึกษา/แปลทรานสคริป
ฯลฯ