แปลภาษาเวียดนามเป็นอังกฤษ

บริการ ของเรา

ส่งไฟล์งานที่จะแปลมาได้ที่ pasa24.com@gmail.com หรืออัพโหลดไฟล์ที่ Pasa24.com โดยคลิกที่ อัพโหลดไฟล์ จากนั้นกำหนดเวลาที่ต้องการทราบราคา และเวลาที่ต้องการแปล

Line: 0933974214


สถานฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย
ที่อยู่ : 83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ : 02 251 3552; 02 251 5838; 02 251 7202
โทรสาร : 02 251 7201; 02 251 7203

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  8.30-11.30 และ 13.30-16.30  เว้นวันหยุดสถานฑูต

เว็บไซต์ http://www.vietnamembassy-thailand.org/en/

การเดินทาง http://pantip.com/topic/30184886

แปลภาษาเวียดนามเป็นอังกฤษ

รับแปลภาษาเวียดนามเป็นอังกฤษ

การแปลภาษาเป็นการสื่อสารอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งหลักในการแปลต้องให้มีความหมายตรงกับต้นฉบับและถูกหลักของภาษาในประเทศนั้นๆ  ทางแปลภาษาเวียดนาม.com ได้มีนักแปลมืออาชีพ เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาเวียดนามเป็นอังกฤษ นักแปลของเรามีเป็นนักแปลที่มีคุณภาพ ทั้งคนไทย เวียดนาม และคนอังกฤษ ที่พร้อมตรวจสอบงานแปลตามคู่ภาษา เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษเสร็จ ก็จะส่งต่อให้กับคนอังกฤษเพื่อตรวจสอบว่าแปลได้ถูกต้องหรือไม่ ก่อนส่งถึงมือลูกค้า นักแปลทุกคนมีประสบการณ์ในการแปลมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ลูกค้าจึงไว้วางใจได้ว่านักแปลของเราจะไม่ทำให้คุณต้องเสียเวลาตรวจสอบและแก้ไขเอง

 

เรารับแปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ส่งงานให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขงานได้ตลอดเวลา และยังสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา ระยะเวลาในการส่งงาน หรือแม้กระทั่งประวัติการแปลของนักแปลที่ลูกค้าเรียกใช้บริการ เพื่อความถูกต้องและความสบายใจของลูกค้า

 

เอกสารที่รับแปลมีหลากหลาย เช่น เอกสารทางราชการ เอกสารทางบริษัท เอกสารทางการศึกษา และเอกสารต่างๆ ที่ต้องการให้ทางนักแปลของเราแปล เพื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หรือใช้ในการสื่อสารให้เข้าใจความหมายซึ่งกันและกัน

 

หากสนใจแปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาอังกฤษ ส่งงานที่จะแปลมาได้ที่อีเมล หรืออีกช่องทางหนึ่ง สามารถเข้าไปประเมินราคาก่อนการสั่งงานได้ที่ pasa24.com เรามีนักแปลอิสระคอยให้ให้บริการและพร้อมเริ่มงานทันทีเมื่อได้รับยืนยัน

 

เราให้บริการรับแปลภาษาเวียดนามสำหรับงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 


แปลเอกสารทั่วไป เวียดนาม-ไทย / ไทย-เวียดนาม
แปลเมนูอาหาร

แปลคู่มือเครื่องจักร
แปลเอกสารธุรกิจ

แปลเว็บไซต์ 

แปลเอกสารราชการ
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลสูติบัตร
/มรณะบัตร

แปลทะเบียนสมรส/แปลใบหย่า
แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
แปลใบขอเปลี่ยนชื่อ/ใบขอเปลี่ยนนามสกุล
แปลใบอนุญาตทำงาน
แปลหนังสือเดินทาง/แปลเอกสารในการขอวีซ่า
แปลประกาศนียบัตร/แปลใบรับรองจบการศึกษา/แปลทรานสคริป
ฯลฯ