แปลภาษาเวียดนามเป็นไทย

บริการ ของเรา

ส่งไฟล์งานที่จะแปลมาได้ที่ pasa24.com@gmail.com หรืออัพโหลดไฟล์ที่ Pasa24.com โดยคลิกที่ อัพโหลดไฟล์ จากนั้นกำหนดเวลาที่ต้องการทราบราคา และเวลาที่ต้องการแปล

Line: 0933974214


สถานฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย
ที่อยู่ : 83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ : 02 251 3552; 02 251 5838; 02 251 7202
โทรสาร : 02 251 7201; 02 251 7203

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  8.30-11.30 และ 13.30-16.30  เว้นวันหยุดสถานฑูต

เว็บไซต์ http://www.vietnamembassy-thailand.org/en/

การเดินทาง http://pantip.com/topic/30184886

แปลภาษาเวียดนามเป็นไทย

รับแปลภาษาเวียดนามเป็นไทย

จะดีแค่ไหน หากวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแปลเอกสารที่ศูนย์แปลด้วยตัวเองอีกต่อไป เมื่อไหร่มีเอกสารภาษาเวียดนามแล้วต้องการแปลเป็นภาษาไทย สามารถสั่งแปลทางออนไลน์ได้เลย สะดวก และไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถสแกนเอกสารหรือส่งไฟล์ที่จะแปลมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หลังจากได้รับไฟล์งานแล้ว ทางเราจะประเมินราคาให้ทราบโดยเร็วที่สุด พร้อมแจ้งกำหนดการในการส่งงานให้ลูกค้าทราบเพื่อประกอบการติดสินใจ ประเมินราคาให้ฟรี

ติดต่อทาง Line

อีกหนึ่งช่องทางที่ลูกค้าสามารถสั่งแปลได้สะดวก ลูกค้าท่านใดที่สะสวกทางไลน์มากกว่า ก็สามารถสั่งแปลภาษาเวียดนามเป็นไทยได้ที่ไลน์ไอดี 0933974214 หรือสแกน Line QR code ของเราได้เลย แล้วถ่ายรูปงานแปลต้นฉบับมาหาเรา แล้วเราจะประเมินราคาไปโดยเร็วที่สุด

นักแปลของเราเป็นใคร?

ในส่วนของการแปลภาษาเวียดนามเป็นไทย เรามีนักแปลคนไทยที่เก่งด้านการแปลภาษาเวียดนามอยู่หลายท่าน ทุกท่านมีผลงานการแปลและมีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาเวียดนามเป็นไทยอยู่หลายปี พร้อมดำเนินการทันทีเมื่อได้รับการยืนยัน

เป็นนิติบุคคล?

กรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล ต้องการใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จด้วย กรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่มาให้เราได้เลย

เอกสารรับรองการแปล

หากต้องการเอกสารรับรองการแปล ที่แปลจากเวียดนามเป็นไทย เรายินดีส่งไปให้ถึงที่บ้านตามที่อยู่ที่ให้มา เพียงแต่มีค่าจัดส่ง 50 บาท 

เราให้บริการรับแปลภาษาเวียดนามสำหรับงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 


แปลเอกสารทั่วไป เวียดนาม-ไทย / ไทย-เวียดนาม
แปลเมนูอาหาร

แปลคู่มือเครื่องจักร
แปลเอกสารธุรกิจ

แปลเว็บไซต์ 

แปลเอกสารราชการ
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลสูติบัตร
/มรณะบัตร

แปลทะเบียนสมรส/แปลใบหย่า
แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
แปลใบขอเปลี่ยนชื่อ/ใบขอเปลี่ยนนามสกุล
แปลใบอนุญาตทำงาน
แปลหนังสือเดินทาง/แปลเอกสารในการขอวีซ่า
แปลประกาศนียบัตร/แปลใบรับรองจบการศึกษา/แปลทรานสคริป
ฯลฯ