ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: @pawano
อ่าน

รับแปลข้อบังคับการทำงานบริษัทภาษาเวียดนาม

ความสำคัญของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อเป็นตัวกำหนดสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ที่ต้องปฏิบัติต่อกัน พร้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานและป้องกันไม่ให้เกิดขัดแย้งซึ่งกันละกัน ฉนั้นแล้วการแปลข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานบริษัทภาษาเวียดนามจึงถือว่ามีความจำเป็น เพราะจะช่วยลดความขัดแย้งและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยดี
แปลข้อบังคับการทำงานบริษัทภาษาเวียดนาม #1แปลภาษาเวียดนาม.com ให้บริการแปลงานเกี่ยวกับข้อบังคับการทำงานบริษัทภาษาเวียดนามมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยทำการแปลคู่ภาษาดังต่อไปนี้

 • แปลข้อบังคับการทำงานบริษัทภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม
 • แปลข้อบังคับการทำงานบริษัทภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย

สำหรับเนื้อหาหลักๆในการแปลกฎระเบียนข้อบังคับการทำงานบริษัทมีดังนี้

 • วัน เวลาในการทำงานปกติ และเวลาพัก
 • วันหยุดงานและหลักเกณฑ์ของการหยุด
 • หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุดหรือ การทำโอที (OT)
 • วันและเวลาในการจ่ายค่าตอบแทน
 • วันลาและหลักเกณฑ์ของการลา
 • วินัยและบทลงโทษทางวินัยการร้องทุกข์
 • ค่าจ้าง การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
 • อื่นๆ

หากต้องการนักแปลภาษาเวียดนามมืออาชีพด้านการแปลกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทต้องที่ แปลภาษาเวียดนาม.com เพราะมีนักแปลที่เป็นเจ้าของภาษาทำการแปลข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานบริษัทภาษาเวียดนาม และแน่นอนว่าการที่ได้รับการแปลภาษาจากเจ้าของภาษาจะมีความถูกต้องมากกว่าในเรื่องของภาษาเวียดนาม แต่หากเป็นการแปลจากภาษาเวียดนามเป็นไทย ต้องเป็นนักแปลคนไทยที่มีประสบการณ์ในการแปลข้อบังคับบริษัท

แปลข้อบังคับการทำงานบริษัทภาษาเวียดนาม #1สิ่งที่จะได้รับจากการแปลข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานบริษัทภาษาเวียดนามคือ

 • ราคาที่สมเหตุสมผล ตามเนื้อหางานและปริมาณงานที่แปล
 • งานแปลที่ผ่านการแปลจากนักแปลเจ้าของภาษาและผ่านการตรวจจากผ่านตรวจสอบคุณภาพ
 • มีการจัดแบบฟอร์มตามต้นฉบับ ไม่ว่าจะเป็นตาราง กราฟ รูปภาพ และอื่นๆ
 • ส่งงานแปลตามเวลาที่กำหนด ไม่มีการเทงานหรือทิ้งงาน
 • แก้ไขงานแปลฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เว้นแต่มีการเพิ่มเนื้อหา) ระยะเวลานาน 6 เดือน
 • ข้อมูลลูกค้าถือเป็นความลับ มีการลบข้อมูลลูกค้าทุก 6 เดือน
 • มีเจ้าหน้าที่ค่อยติดตามงานแปลอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ
 • งานแปลสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • สามารถออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีได้

รับแปลไฟล์หลากหลายรูปแบบดังนี้

 • ไฟล์ wort
 • ไฟล์ pdf
 • ไฟล์ รูปภาพ
 • ไฟล์ excel
 • ไฟล์ wort
 • ไฟล์ PowerPoint

ช่องทางการติดต่อแปลข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานบริษัทภาษาเวียดนาม แบบออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

ส่งประเมินราคาแปลได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ แปลภาษาเวียดนาม.com พร้อมให้บริการ
แปลข้อบังคับการทำงานบริษัทภาษาเวียดนาม #1


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

สั่งงานแปล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.รับแปลภาษาเวียดนาม.com หรือที่เมล์ [email protected]
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 09 3397 4214 หรือที่ ไลน์ไอดี: @pawano

บทความที่เกี่ยวข้องความรู้ภาษาอังกฤษ