ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159
 093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: @pawano
* วันที่และเวลาส่งงาน จะถูกประเมินตามจริงอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่
* บอกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานแปล ตัวอักษร

สั่งประเมินราคาแปล ฟรี!
เราใช้เวลา เพียง 10 นาที รู้ราคาแปลได้ทันที

1. เราตระหนักถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ข้อมูลอีเมล เบอร์โทรศัพท์ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ จะถูกนำมาใช้เพื่อบริการแปลภาษาเท่านั้น
2. เมื่อลูกค้า กดยืนยันการประเมินงานแปล "รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ" "EMS Code" และข้อมูล อื่นจะถูกส่งอัตโนมัติไปยัง อีเมลของลูกค้า หากไม่พบกรุณาตรวจสอบที่ "อีเมลขยะ" หรือ "Junk Mail"
3. เงื่อนไขข้อมูลการสั่งงานจากลูกค้า เป็นข้อมูลประกอบการประเมินดำเนินการแปล วันและเวลาจะถูกประเมินอีกครั้งตามลักษณะ ความยากง่าย ของงานแปล